• Hoe werkt het als ik een bekeuring krijg?

  DirectLease ontvangt alle bekeuringen van het CJIB en de andere instanties. Deze worden standaard per e-mail doorgestuurd aan jouw werkgever. Ontvang je de bekeuringen liever zelf? Op verzoek is het mogelijk om deze rechtstreeks aan jou te sturen.

  Betalen van bekeuringen
  Een bekeuring moet, zonder tussenkomst van DirectLease, aan de desbetreffende instantie worden betaald. Om extra kosten te voorkomen, raden wij jou aan om de bekeuring zo snel mogelijk te betalen.

  Let op: bekeuringen uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en uit Frankrijk hebben een korte betalingstermijn. Om aanmaningen te voorkomen, worden deze bekeuringen altijd direct door DirectLease betaald. Deze kosten worden doorbelast aan jouw werkgever.

  Aanmaningen
  Aanmaningen worden ook altijd direct door DirectLease betaald en doorbelast aan jouw werkgever. Houdt er rekening mee dat wij in dit geval naast de verhoging ook administratiekosten in rekening brengen.

  Heb jij met jouw werkgever speciale afspraken gemaakt over bekeuringen? Dan zijn deze afspraken geldend. 

  Vragen?
  E-mail: info@directlease.nl
  Telefoon: 0541 - 571 710

 • Wat doe ik als ik het niet eens ben met een bekeuring?

  Heb je een bekeuring ontvangen en denk je dat deze onterecht is? Dan kan je schriftelijk bezwaar maken. Op de bekeuring staat beschreven hoe je dit kan doen.

  Machtiging DirectLease
  Om bezwaar aan te tekenen, heb je een machtiging van Directlease nodig. Je ontvangt deze standaard bij de bekeuring in de begeleidende e-mail. Heb je deze e-mail niet ontvangen? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op. Wij sturen de machtiging dan zo snel mogelijk naar je op.

  Tip: vermeld het kenteken van de auto en het beschikkingsnummer van de bekeuring.

  Bezwaarschrift indienen?
  Het is handig om de volgende gegevens altijd te vermelden in jouw e-mail of brief naar de desbetreffende instantie:

  • Naam en adresgegevens
  • Het kenteken van de auto
  • De kenmerken van de bekeuring
  • Plaats en datum van overtreding
  • Waarom is de boete onterecht?
  • Machtiging DirectLease B.V.
  • Eventueel bewijs.

  Vragen?
  E-mail: info@directlease.nl
  Telefoon: 0541 - 571 710