Wie is aansprakelijk voor het eigen risico bij schade?